Bestyrelsen

BESTYRELSEN

FORMAND

Kurt Stilling Larsen

Telefon: 31 46 42 46
E-mail: formand@guldnaalen-kbh.dk


KASSERER / SEKRETÆR

John Andersen

Telefon: 21 22 04 49
E-mail: kasserer@guldnaalen-kbh.dk


BESTYRELSESMEDLEM

Ole Havmand

 


BESTYRELSESMEDLEM

Bjarne Brændeskov

 


BESTYRELSESMEDLEM

Dennis Morre

 


BESTYRELSESSUPPLEANT

Henrik Nissen

 


BESTYRELSESSUPPLEANT

Bent F Petersen

 


REVISOR

Kurt Alfred Andersen

 


REVISOR

Niels Olsen

 


REVISORSUPPLEANT

Johnny Kressner